Skupinové bubnování je nejstarší formou rozvoje týmové spolupráce. Vzniklo už v době Mezopotámie, kdy jednotlivé kmeny společně bubnovaly při důležitých událostech, rozhodnutích a oslavách. Při takových setkáních bubny sloužily pro koncentraci, pozornost, ohleduplnost účastníků, souhře a společnému zážitku – ti tím rozvíjeli především schopnost naslouchat, stmelit kolektiv, uvolnit napětí, vzájemně se podporovat a věřit ostatním.

Buben, jako nástroj, je nejstarší nástroj lidské komunikace a můžeme o něm říci, že je to i nejstarší neurologický nástroj. Účinky zdravotního bubnování jsou dokázány mnoha neurologickými výzkumy, mezi hlavní výhody a systémy hodnocení patří synchronizace pravé a levé mozkové hemisféry, vyplavení endorfinů, posílení imunitního systému, a uvolnění nahromaděného napětí v těle.

Metoda DrumCircle je forma skupinového bubnování, kdy žáci společně, pod vedením facilitátora, hrají na bubny či jiné perkusní nástroje, které jsou snadno použitelné dětmi zhruba od tří let jejich věku. Nejedná se však o výuku, nýbrž o spontánní vyjádření jedince ve spolupráci s ostatními dětmi v kolektivu, kde je dán vliv především na komunikaci a utužení vztahů žáků ve skupině.

Facilitátor žáky vede, a pomáhá jim dostat se společně do kontaktu, spolupracovat s ostatními, respektovat ostatní, naslouchat a věřit jim.